Seznam nejvýznamnějších referencí znaleckého ústavu

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Řešení problematiky nepotřebného majetku, dlouhodobá spolupráce zaměřena na rozhodování o prodeji majetku značné hodnoty.
Mittal Steel Ostrava, a.  s.
Ocenění obchodního podílu společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.  s. Řešení problematiky nepotřebného majetku, dlouhodobá spolupráce zaměřena na rozhodování o prodeji majetku, např. ocenění sportovišť, rekreačních středisek a dalšího provozně nepotřebného majetku.
Moravskoslezské drátovny, a. s.
Fúze dvou společností Technika Nová Huť - Technika Boršice, a. s.
Slévárna České Budějovice
Ocenění podniku v režimu konkurzního řízení za účelem prodeje, účetní hodnota aktiv 2 mld Kč.
VÍTKOVICE, a. s.
Ocenění strojírenských divizí pro účely vkladu do základního kapitálu dceřiné společnosti, hodnota aktiv 10 mld Kč, roční obrat 8 mld Kč, ocenění Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.  s. včetně průmyslového skanzenu. Ocenění nehmotného majetku, know-how, ochranných známek apod. Ocenění zahraničních dceřiných společností např. společnost MILMET, a. s.
SYNEX CZ, a.  s. Praha
Ocenění pohledávek v nominální hodnotě 936 mil Kč.
GARFIELD, a. s.
Ocenění akciových podílů pro účel konání veřejné dražby (Lázně Luhačovice, a. s., Beskydská stavební, a. s., PEGA, a. s.).
Třinecké železárny, a. s.
Ocenění dceřiných společností a provozně nepotřebného majetku, vyhodnocování investičních záměrů a akvizicí.
PLASTKOV-MAREK RYBÁŘ, Liberec
Ocenění podniku s cílem nalézt optimální variantu transformace podniku fyzické osoby do kapitálové společnosti.
ETA, a. s. Hlinsko
Provedení due dilligence.
Vodovody a kanalizace Zlín
Určení vnitřní hodnoty akcií společností.
RODINNÁ ZÁLOŽNA s. u. d.
Portfolio pohledávek v počtu 1 386 Rodinné záložny s. u. d. pro konkurzního správce, oceněné pro účel úplatného postoupení.
Hella autotechnik Mohelnice, s. r. o.
Ocenění společnosti pro účely poskytnutí bankovního úvěru.
Huisman – Itrec Special Lifting Eqiupment, B. V.
Podpora při realizaci investiční pobídky pro dceřinou společnost HK Konstrukce, s. r. o. Frýdek-Místek, ocenění společnosti pro účely poskytnutí bankovního úvěru.
ŽDB, a. s.
Určení tržní hodnoty podniku Železáren a Drátoven Bohumín.
BRANO, a. s.
Určení výše přiměřeného vypořádání v souvislosti s převodem jmění společnosti BRANO ATESO na hlavního akcionáře.
LANEX CZ, a. s.
Určení tržní hodnoty obchodního podílu společnosti pro účel přiměřeného vypořádání.
AGENTURA GAVLAS
Oceňování významných provozních areálů a objektů.
THRALL Vagónka Studénka, a. s.
Ocenění know-how společnosti.
Ocenění registrovaných akcií pro účel realizace povinné nabídky převzetí u společností:
ČECHOFRACHT, a. s., JAKL Karviná, a. s.
Ocenění akcií pro účel využití práva přechodu akcií na hlavního akcionáře - realizace squeez out u společností:
PROJEKTA Ostrava, Těšínská Tiskárna, a. s., Granitol Moravský Beroun, a. s., ADO Ostrava, a dále v režimu, kdy tento proces schvaluje Komise pro CP, jedná se o společnosti Válcovny plechu Frýdek-Místek, a. s., Moravské Keramické závody, a. s., JAKL Karviná, a. s.
KARNEVAL MEDIA, s. r. o.
Posouzení modelu rozpočtování investičních nákladů.
AUTO ESA, s. r. o.
Ocenění obchodních podílů.
BIKE PUBLISHING, s. r. o.
Vyčíslení výše majetkové újmy pro výpočet nároků na náhradu škody.
DEMAG FINANCIAL SERVICES, s. r. o.
Ocenění nemovitostí v rámci řešení pohledávek Czech Debt Vehikle 1.
FEDERAL MOGUL Friction Products, a. s.
Ocenění majetku pořízeného v rámci skupiny.

Znalecké práce pro okresní a krajské soudy a pro Polici ČR