Kvalifikace

Znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. si je vědom vysokých nároků kladených na jeho práci, a proto soustavně dbá o zvyšování odborné úrovně všech svých spolupracovníků.

Ing. Josef Pawlita

Soudní znalec pro oceňování podniků, cenných papírů a pohledávek, absolvent Institutu oceňování majetku při VŠE Praha. Dlouholetý vedoucí pracovník v bankovním sektoru, makléř, vedoucí konzultant, jednatel znaleckého ústavu.

Znalecký ústav dále smluvně spolupracuje s dalšími předními soudními znalci v jednotlivých specializovaných oborech, organizuje pravidelně semináře, jejichž cílem je výměna zkušeností, péče o firemní know-how a reflexe na změny právních předpisů a vývoj v legislativní oblasti. Pracovníci znaleckého ústavu jsou ve stálém spojení s dalšími předními pracovišti v České republice, zejména s Institutem oceňování majetku při VŠE Praha.