Etický kodex a ochrana osobních údajů

Znalecký ústav Kvita, Pawlita a Partneři, s. r. o. garantuje poskytování služeb na odpovídající úrovni. Proto je pro něj prioritní dodržování přesně stanovených postupů při zpracování získaných informací.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zabezpečuje osobní údaje před neoprávněným užitím. Dbá na vysokou kvalitu používaných informačních technologií a důslednou ochranu v rámci zabezpečení počítačové sítě. Vypracované znalecké posudky jsou pečlivě archivovány v papírové i elektronické podobě a chráněny proti zneužití.

Všichni pracovníci znaleckého ústavu jsou soustavně školeni v problematice týkající se ochrany důvěrných informací a ochrany obchodního tajemství klientů. Ve znaleckém ústavu jsou přijímána opatření zamezující zneužití důvěrných a obchodních informací.