Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. znalecký ústav v oboru ekonomika

Týmová práce
Sdružujeme tým odborníků - soudních znalců v jednotlivých specializovaných oborech, jejichž úkolem je komplexní řešení problematiky oceňování majetku ve finančních, právních, účetních a daňových souvislostech.
Pověření
Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla naše společnost zařazena do seznamu znaleckých ústavů ČR v oboru ekonomika v rozsahu činností, jež vyplývají z jmenování.
Strategie
Naší strategií je poskytnout klientům komplexní služby spojené s posouzením a hodnocením obchodních a kapitálových transakcí a poradenských služeb včetně realizace jejich ocenění s důrazem na vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Kvalita práce - základní princip poskytování

Profesionální služby
Jsme si vědomi nároků kladených na naší práci, a proto je široká škála našich služeb garantována spoluprací s předními specialisty v jednotlivých oborech – soudními znalci i členy odborného týmu.
Kvalifikace
Dbáme na zvyšování odborné úrovně všech svých spolupracovníků - organizujeme pravidelně semináře, jejichž cílem je výměna zkušeností, péče o firemní know-how a reflexe na změny právních předpisů a vývoj v legislativní oblasti.
Komunikace
Pracovníci znaleckého ústavu jsou ve stálém spojení s dalšími předními pracovišti v České republice, zejména s Institutem oceňování majetku při VŠE Praha.